WAT IS REANIMATIE

Reanimatie betekent letterlijk re ‘terug’ animus ‘geest’
Je wekt iemand weer tot leven.

Reanimatie is een combinatie van borstcompressie en beademing. Hiermee behoudt het slachtoffer bloedcirculatie.

Door reanimatie overbrug je de tijd tot er hulp komt. Hierbij is steeds vaker een Automatische Externe Defibrilator (AED) beschikbaar. Dit is een hulpmiddel dat er voor kan zorgen dat het hart weer een normaal ritme krijgt.

Elke week worden er buiten het ziekenhuis ca. 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Op dit moment overleeft maar circa 5 tot 10 procent van de slachtoffers.

Met snelle en doeltreffende hulpverlening van omstanders kan het percentage overlevenden worden verhoogd naar wel 50 tot 70 procent!

DE EERSTE 6 MINUTEN ZIJN CRUCIAAL !