CURSUS

Tijdens de cursus leert u reanimeren en gebruik te maken van een AED. De cursusduur is 1 dagdeel van circa 3 á 3 ½ uur.

De cursus kan door iedereen met een redelijk lichamelijke conditie gevolgd worden. U kunt contact opnemen indien u advies hierover wilt.

Er wordt lesgegeven volgens de richtlijnen van de NRR. Dit houdt in dat de lessen plaatsvinden in kleine groepen. Voor de praktische ondersteuning is er één instructeur voor 6 cursisten.

Na afloop van de cursus ontvangt iedere cursist het lesboek Basale reanimatie en Automatische Externe Defibrillatie en reanimatie diploma van de Nederlandse Hartstichting

Wij geven altijd les in het Reinier de Graaf Gasthuis